Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Dlaczego Montessori?

Ponieważ jest to rewolucyjna metoda obserwacji i wspierania naturalnego rozwoju dzieci. Metoda Montessori cieszy się wielką popularnością na całym świecie, uwzględnia całościowy rozwój dziecka.

 W założeniach Montessori dzieci mają głęboki szacunek do siebie nawzajem - rozumieją swoją indywidualność. Nie ma podziału na grupy wiekowe.

Według Marii Montessori każde dziecko rodzi się inteligentne, ale używa właściwych sobie sposobów do nauki. Dlatego dzieci uczą się nowych rzeczy wtedy, gdy są do tego gotowe, a nie wtedy, gdy narzuca to program nauczania.

W metodzie Montessori dzieci są uczone, że błędy to naturalna część życia człowieka - dlatego nie boją się ich popełniać. Podstawą metody jest zrozumienie, a nie zapamiętywanie. Dlatego nauka odbywa się poprzez eksperymenty i sprawdzanie, śledzenie, poszukiwanie, co angażuje dziecko w zajęcia. Ma wykształcić w dziecku samodyscyplinę, wewnętrzne poczucie celu i motywację.

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny

2014/2015

Informacje

Galeria

02.25.14 Wizyta garncarza - Słoneczniki

Kadra

Nasze Grupy Montessori FANTAZJA to przede wszystkim, wysoka jakość usług edukacyjnych, zagwarantowana przez starannie dobraną kadrę pedagogiczną, którą stanowią młodzi i doświadczeni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, kochający pracę z dziećmi, tworzący atmosferę pełną ciepła i radości oraz dbający o wszechstronny rozwój dzieci.