Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Kim była Maria Montessori?

MARIA MONTESSORI urodziła się w Chiaravalle (Włochy) w 1870 r., zmarła w 1952 r. w Holandii. Była pierwszą kobietą we Włoszech, która ukończyła studia medyczne i otrzymała dyplom lekarza medycyny. Kiedy dziś słyszymy, że Maria Montessori była lekarzem, nie widzimy w tym nic niezwykłego. A jednak jest to niezwykłe, jeżeli weźmiemy pod uwagę , że ukończyła medycynę w 1896 r. Po uzyskaniu doktoratu z psychiatrii  oddała się pracy pedagogicznej. W 1907 roku  Maria Montessori zaczęła kierować w Centrum Opieki Dziennej w Rzymie, gdzie miała okazję pracy z dziećmi  w wieku od 3 do 7 lat, w wyniku czego powstało pierwsze przedszkole - tzw. Casa dei Bambini (Domy Dziecięce). Tutaj Montessori opracowała podstawy swojego systemu nauczania.

Zauważyła, że dzieci chętniej interesowały się jej materiałem dydaktycznym, niż zwykłymi zabawkami, dlatego wzbogaciła zestaw pomocy o nowe materiały do nauki: geografii, matematyki, gramatyki, czytania, pisania i innych przedmiotów nauczania.
Maria Montessori zaobserwowała również zafascynowanie dzieci ciszą i włączyła ją do swojego systemu wychowawczego w postaci tzw. „lekcji ciszy”. Jako zasadę pedagogiczną obowiązującą w stosunku do dzieci wprowadziła swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci. Jej metodyka nauczania oraz idee wychowania szybko się upowszechniły w wielu krajach i są popularne do dziś. W roku 1929 powstało Association Montessori Internationale (AMI) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które stało się centralną organizacją koordynującą działalność placówek i towarzystw montessoriańskich na świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli.

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłania humanistyczne, zawarte w ideach swojej metody wychowawczej Maria Montessori była wyróżniana tytułami Doktora Honoris Causa.

Na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej.

Była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Jej metodyka nauczania oraz idee wychowania szybko się upowszechniły we wielu krajach i są popularne do dziś. Sformułowała też słynne zdanie, stanowiące zasadę wychowania metodą Montessori – “pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny

2014/2015

Informacje

Galeria

11.07.13 Spotkanie grupy Słoneczników

Kadra

Nasze Grupy Montessori FANTAZJA to przede wszystkim, wysoka jakość usług edukacyjnych, zagwarantowana przez starannie dobraną kadrę pedagogiczną, którą stanowią młodzi i doświadczeni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, kochający pracę z dziećmi, tworzący atmosferę pełną ciepła i radości oraz dbający o wszechstronny rozwój dzieci.