Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Pedagogika

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Jest skierowana bezpośrednio na dziecko wraz z jego potrzebami. Maria Montessori określa dziecko jako istotę zdolną do budowania niezależnej osobowości, potrafiącą swobodnie rozwijać uzdolnienia, zainteresowania i mocne strony.

Właściwa organizacja i uporządkowanie otoczenia, dostępne dzieciom wspaniałe pomoce rozwojowe sprzyjają uczeniu się i eksperymentowaniu – w zakresie kształcenia zmysłów, języka polskiego, jezyka angielskiego, matematyki, przyrody, sztuki, oraz umiejętności praktycznych – wszystko przez działanie.

Maria Montessori zaobserwowała podczas pracy z dziećmi, że:

 •  dziecko potrafi samo dokonać wyboru,
 • lubi powtarzać ćwiczenia,
 • ma wspaniałą zdolność koncentracji, jeżeli jest zainteresowane tym, co robi,
 • lubi porządek i sensowne zajęcia,
 • nie domaga się nagrody ani kary,
 • poczucie godności wzrasta u dziecka, gdy ma możliwość dokonania wyboru zajęcia i czasu na nie.


Dziecko, któremu dano szansę samodzielnego rozwoju, wykazuje następujące cechy:  

 • zamiłowanie do porządku,
 • zamiłowanie do pracy,
 • spontaniczną koncentrację,
 • umiłowanie rzeczywistości i własnego otoczenia, które prowadzą do rozwoju twórczych możliwości,
 • zamiłowanie do ciszy i pracy w pojedynkę,
 • wysubtelnienie zmysłu posiadania,
 • posłuszeństwo, oparte na swobodnych aktach decyzji,
 • niezależność i inicjatywę,
 • wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji,
 • spontaniczną samodyscyplinę,
 • radość, która była centrum zainteresowania Montessori.

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny

2014/2015

Informacje

Galeria

02.25.14 Wizyta garncarza - Maki

Kadra

Nasze Grupy Montessori FANTAZJA to przede wszystkim, wysoka jakość usług edukacyjnych, zagwarantowana przez starannie dobraną kadrę pedagogiczną, którą stanowią młodzi i doświadczeni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, kochający pracę z dziećmi, tworzący atmosferę pełną ciepła i radości oraz dbający o wszechstronny rozwój dzieci.