Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Plan dnia6:30 – Schodzenie się dzieci : zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:50 – Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

9:00 – I śniadanie.

9:30 – Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe: zabawy muzyczno –ruchowe, zabawy manipulacyjne, zabawy konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, nauka samodzielności.

11:00 – II śniadanie.

11: 15 – Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu na placu zabaw lub w Sali Zabaw „Fantazja”.

11:50 – Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu.

12:00 – Obiad

12:30 – Leżakowanie

14:30 –Rozwijanie mowy i myślenia: zabawy badawcze i twórcze, śpiewanie piosenek , nauka rymowanek i wyliczanek, zabawy paluszkowe, zabawy tematyczne, w okresie letnim zabawy na placu zabaw, w razie niepogody w Sali Zabaw „Fantazja”.

15:00 – Czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku.

15:10 – Podwieczorek

15:30 – Zabawy relaksacyjne: słuchanie bajek, zabawy przy muzyce

16:30-18:00 – Zabawy swobodne: zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, układanki, rysowanki,  zabawy konstrukcyjne, rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy na przedszkolnym placu zabaw