Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Plan dnia


 

06:30 - 08:30  Zajęcia poranne świetlicowe

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola i zajęcia świetlicowe, czas na porządkowanie otoczenia, pielęgnowanie kwiatów, swobodne rozmowy nauczyciela z dziećmi, dzieci ze sobą nawzajem. Spokojne witanie budzącego się dnia.

 

 08:00 - 11:00  Montessoriańska Praca Własna

Praca własna z pomocami dydaktycznymi Montesssori, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci ( w trakcie pracy indywidualne spożywanie I śniadania).

11:00 – 11:15 – II śniadanie

11:20 –  11:50 Grupowe spotkanie na kręgu

12:00 –12:45 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w razie niepogody zabawy na Sali Zabaw.

12:50 – 13:30 Przygotowanie do obiadu, obiad, sprzątanie po obiedzie.

13:30  Odpoczynek –spotkanie z literatura dziecięcą, słuchanie muzyki, wykorzystanie technik relaksacyjnych.

14:30 – 16:00 Zajęcia dodatkowe

16:00  Krąg podsumowujący dzień, porządkowanie otoczenia

16:30 – 18:00 Popołudniowe zajęcia świetlicowe

 Dzieci pod opieką wychowawców, działają w otoczeniu, mogą grać i pracować z innymi pomocami edukacyjnymi jak również z materiałem montessori, spędzają czas na rozmowach ze sobą, rysują, działają, tworzą.