Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Plan dnia


 

6:30-7:30     Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami. 

7:30-8.30     Praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.

8:30-8:50     Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

9:00               I śniadanie.

9:30-10:00   Zajęcia  dydaktyczno - wychowawcze prowadzone wg. miesięcznych planów pracy opracowanych zgodnie z podstawą  programu wychowania w przedszkolu: edukacja  językowa, matematyczna, przyrodnicza

10:00-10:30 Zajęcia dodatkowe dla całej grupy- j. angielski, rytmika.

10:30-11:00 Zajęcia edukacyjne z dominacją działalności ruchowej, plastycznej, muzycznej.

11.00-11.15 II śniadanie

11:15-12:00 Gry i zabawy na  świeżym powietrzu na placu zabaw, w razie niepogody w Sali Zabaw „Fantazja”

12:30-13:00 Obiad.

13:00-14:30 Odpoczynek - grupy młodsze- leżakowanie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

13:00-13:30 Odpoczynek – grupy starsze- czytanie książek, słuchanie muzyki.

13:30-15:00 Grupy starsze – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zajęcia dodatkowe, praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą –ćwiczenia słuchowe, oddechowe,ortofoniczne, artykulacyjne, zabawy kołowe ze śpiewem

14:30-15:00 Praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.

14:30-15:00 Podwieczorek.

15:15-18:00 Czas na realizację zajęć z oferty zajęć dodatkowych.  Zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, plastyczne, konstrukcyjne, badawcze i twórcze, praca wyrównawcza z dziećmi mającymi  deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.