Kontakt/Lokalizacja

Przedszkole Montessori Fantazja

Program

Nie wystarczy tylko uczyć, trzeba uczyć tak, by nauczyć, a przy okazji odkryć przed dzieckiem radość z poznawania i doświadczania! To bardzo ważne na etapie przedszkolnym, kiedy maluchowi świat jawi się jako wielka księga przygód. By przez nią bezpiecznie przejść w swojej pracy pedagogicznej korzystamy ze sprawdzonych metod aktywizujących:

  1. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia siły i sprawności.
  2. Metody Dennisona, czyli Kinezjologii Edukacyjnej, czyli ćwiczeń relaksujących  i energetyzujących służących integracji obu półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania, zwiększenia umiejętności uczenia się, wzmocnienia systemu odpornościowego.
  3. Pedagogiki zabawy - Klanza, której celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.
  4. Dziecięcej matematyki wg profesor Gruszczyk - Kolczyńskiej, która koncentruje się m.in.  wokół orientacji przestrzennej, kształtowania umiejętności liczenia, rozwijania umiejętności mierzenia.
  5. Metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, BatiiStraus, czyli zabaw, ćwiczeń ruchowych i gimnastycznych połączonych z muzyką i przyborami.
  6. Metody Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz, której celem jest usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, ruchowego, kształtowanie lateralizacji i orientacji oraz koordynowanie czynności słuchowo – ruchowych.
  7. Metody Marii Montessori, która kładzie główny nacisk na wszechstronny rozwój dziecka (więcej w zakładce Montessori)

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny

2014/2015

Informacje

Galeria

06.30.16 2016 - Truskawkowo w Stokrotkach

Kadra

Nasz Klub Malucha FANTAZJA to przede wszystkim, wysoka jakość usług edukacyjnych, zagwarantowana przez starannie dobraną kadrę pedagogiczną, którą stanowią młodzi i doświadczeni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, kochający pracę z dziećmi, tworzący atmosferę pełną ciepła i radości oraz dbający o wszechstronny rozwój dzieci.